stoyanoglu_al_1

29.02.2024, tarafından yazılı , CÜMNE, POLİTİKA BÖLÜMÜ, 103 KERÄ BAKILMIŞ

Aleksandr STOYANOGLUyu hem Mariya KOBZARi sud kabaatsız buldu

Küçük ayın 28-dä Kişinevun Boyukan sudu aldı karar, ani Moldovanın gagauz olan Baş prokurorunu Aleksandr STOYANOGLUyu hem Baş prokuroraturunan buhgalterını Mariya KOBZARi, onnara karşı açılan daavada, kabaatsız bulmaa.

Sudun karınıdan sora kendi açıklamasında Aleksandr STOYANOGLU urguladı, ani “sudun kararı belliydi, çünkü bu “Çalışmak hem Birlik” (PAS) partiyası hem Maya Sandu tarafından politika zakazınnan yapılan falsifikațiya işi, sadece beni işimdän almaa deyni”.

Mariya KOBZAR sa açıkladı, ani onnara karşı kurulan bu iş sadecä bir spektakli.

BİR CUVAP YAZIN