tempo_kurukut (3)_1

05.04.2024, tarafından yazılı , CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ, TEATRU BÖLÜMÜ, 268 KERÄ BAKILMIŞ

Ankara “Tiyatro Tempo” teatrusu Gagauziyaya geler

Çiçek ayın (aprel) 8-18 günneri Türkiye Ankara “Tiyatro Tempo” kukla teatrusu büük bir turne programasınnan Gagauziyaya geler. Bu turne yapılêr Türkiye “Yunus Emre Enstitüsü” hem Tirkiye Moldova Büükelçilii ortaklıında hem da Gagauziya kultura hem üüredicilik Upravleniyaların omuz koymasınnan.

Ankara “Tiyatro Tempo” teatrusu açıldı 1984-cü yılın Kırım ayın (dekabri) 7-dä. 1985-ci yıldan beeri taa çok uşaklar için kukla spektaklileri koyêr hem isteyennerä bu uurda yardımcı olêr. Tiyatro Tempo” teatrusu dünnedä tanındı hem kendi başarılar için çok sayıdı halklararası ödülleri kazandı.

“Tiyatro Tempo” teatrusu direktoru Marina YÜCEnin hem bu teatrunun rejisöru Halük YÜCEnin açıklamalarına görä, bu turnedä iki spektakli gösterilecek: “Korkut legendaları” hem “Bäncinin başçası”. Gagauziyaya yollanmadaan öncä, ilk spektakliyi “Korkut legendaları “Tiyatro Tempo” teatrusu gösterecek Kişinevun “Guguța” teatrusunda Çiçek ayın (aprel) 7-dä saat 18-00.

GAGAUZİYADA SA PROGRAMA BÖLÄ:

Çiçek ayın (aprel) 8-zi:
Komrat kultura evi:
10-00 “Bäncinin başçası” (Avdarma + Çok-Meydan + Feropontyevka şkolaları buyur ediler).
11-00 “Bäncinin başçası” (Beşalma + Dizgincä şkolaları buyur ediler).

Baş küüyü (Kirsova) kultura evi:
14-30 “Bäncinin başçası” (Baş küüyü (Kirsova)şkolaları buyur ediler).

Çiçek ayın (aprel) 9-zu:
Kongaz kultura evi:
10-00 “Bäncinin başçası” (Kongaz + Kırlannar şkolaları buyur ediler).
11-00 “Bäncinin başçası” (Kongaz + Köseli şkolaları buyur ediler).

Svetloe küüyün gimnaziyası:
14-00 “Bäncinin başçası”.

Çiçek ayın (aprel) 10-nu:
Valkaneş kultura evi:
10-00 “Bäncinin başçası”.
11-00 “Bäncinin başçası”.
19-00 “Korkut legendaları”.

Çiçek ayın (aprel) 11-ri:
Çeşmä küüyü kultura evi:
10-30 “Bäncinin başçası”.

Ütülü küüyü kultura evi:
13-30 “Bäncinin başçası”.

Çiçek ayın (aprel) 12-si:
Komrat kultura evi:
10-00 “Bäncinin başçası”.
11-00 “Bäncinin başçası”.
13-00 “Bäncinin başçası”.

Çiçek ayın (aprel) 13-çü:
Komrat kultura evi:
19-00 “Korkut legendaları”.

 Çiçek ayın (aprel) 14-dü:
Çadır kultura evi:
11-00 “Bäncinin başçası”.
13-00 “Bäncinin başçası”.

Çiçek ayın (aprel) 15-şi:
Çadır kultura evi:
10-00 “Bäncinin başçası” (Aydar + Çadır + Caltay şkolaları buyur ediler).
11-00 “Bäncinin başçası” (Beşgöz + Çadır + Kiriyet şkolaları buyur ediler).
13-30 “Bäncinin başçası” (Çadır şkolaları buyur ediler).

Çiçek ayın (aprel) 16-sı:
Kazayak kultura evi:
10-30 “Bäncinin başçası”.

Kıpçak kultura evi:
14-00 “Bäncinin başçası”.

Çiçek ayın (aprel) 17-si:
Tomay kultura evi:
10-30 “Bäncinin başçası”.

Baurçu kultura evi:
14-00 “Bäncinin başçası”.

 Çiçek ayın (aprel) 18-zi:
Çadır kultura evi:
18-00 “Korkut legendaları”.

tempo_kurukut (1)
tempo_benci (1) tempo_benci (2)

BİR CUVAP YAZIN