aydar_muzey_acılıs (1)

21.03.2024, tarafından yazılı , CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 172 KERÄ BAKILMIŞ

Aydarın muzeyi genä açıldı – bu kerä ofițial olarak

Baba Marta ayın 15-dä, ofițial olarak, açıldı “Aydar küüyün iştoriya hem tarafı aarştırma muzeyi”. Açılış sırasında pay aldılar aydarlılar hem başka erlerdän musaafirlär.

“Aydar küüyün iştoriya hem tarafı aarştırma muzeyi”ndä toplu iki bin eksponattan zeedä, angıları erleştirili üç sergi zalında. Ayırı bir er burada “Kilimcilik diri muzeyi” bulunêr, angısını 2016-cı yılda aldılar UNESCOnun material olmayan kultura varlıı reestrasına.

Muzeyin açılış sırasında burada aydalı el ustaların sergisi da geçti.

Gagauziya öndercilerinin adından bu açılışta pay aldı hem nasaat etti Gagauziya kultura Upravleniyasının başı Marina SEMENOVA.
aydar_muzey_acılıs (2) aydar_muzey_acılıs (3) aydar_muzey_acılıs (4)

BİR CUVAP YAZIN