gutul_ecgeniya_1

15.05.2023, tarafından yazılı , CÜMNE, POLİTİKA BÖLÜMÜ, 354 KERÄ BAKILMIŞ

Başkan seçimnerin: Gagauziya genä çemberi darttı

Ön açıklamalara görä, Gagauziya Başkanı seçimnerin II-ci turunda ensedi Moldova “Şor” partiyasından kandidatı Evgeniya GUȚUL, angısı seçimci seslerinin 52,39% (27 383 oy) aldı.

Gagauziya Başkanı seçimnerin II-ci turunda 47,61% (24 886 oy) alan Moldova soțialistlär partiyasının kandidatı Grigoriy UZUN açıkladı hem tanıdı, ani seçimneri tarattı.

BİR CUVAP YAZIN