gutul_uzun_1

14.05.2023, tarafından yazılı , CÜMNE, POLİTİKA BÖLÜMÜ, 293 KERÄ BAKILMIŞ

II-ci tur başladı. Genä rus dilinnän başımıza urup, erimizi gösterdilär!

Büün, Hederlez ayın 14-dä, Gagauziyada geçer Gagauziya Başkanı seçimnerin II-ci turu, neredä insannar lääzım ayırsınnar ikisindän birisini: ya Evgeniya GUȚULu (Moldova “Şor” partiyasından kandidatı) ya da Grigoriy UZUNu (Moldova soțialistlär partiyasının kandidatı).

Sabaalen saat 7:00-dä Gagauziyanın küülerindä hem kasabalarında açıldı 65 seçim bölümü, angıları saat 21:00-dä kapanaceklar.

Gagauziya Merkez Seçim Komisiyası bu iş için tiparladı 93 572 bületen. Angılarından 86 325 (????) rus dilindä, sade  3 617 (????) gagauz dilindä hem 3 230 (????) romın dilindä.

Haber için: Gagauziyada gagauzlar – 82,1%, bulgarla – 5,1%, molduvannar – 4,8%, ruslar – 3,8%, ukrainnär – 3,2%, kalanı – 1%. Ona görä bülütennär dä lääzımdı olsun: gagauz dilindä – 76 821, bulgar dilindä – 4  772, romın dilindä – 4  491, kalanı da rus dilindä. Ama, genä rus dilinnän başımıza urup, erimizi gösterdilär!

BİR CUVAP YAZIN