ayirilma_ (1)

25.07.2022, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 176 KERÄ BAKILMIŞ

Başkanka küsülüydü, kalanı – gücenikti

Orak ayın (iyül) 22-dä Türkiye Kişinev Büükelçisi Gürol SÖKMENSÜER, kendisinin Moldovada çalışma zamanı sona erdii için, bütün gagauz soydaşlarına deyni bir ayırılma reçepțiya buluşması hem ikramı yaptı.

Gagauzların tarafından reçepțiyada pay alan insannarın önündä konuşarak, paalı Büükelçi Gürol SÖKMENSÜER şükür etti hepsiciinä, kendisini bu avşamda saydıkları için hem kısadan annattı Türkiyeyä hem türk halkına gagauz soydaşların önemni olmaları için, onnara yardımnarı, ani Türkiye TİKA yolunnan gagauzların ayakta kalması için yapêr.

Gagauzların adından söz tutan Gagauziya Başkankası İrina VLAH, ilktän bir yufkaca gagauzçada hazırlanmış yapraktan mesajını sıkılı okuyarak, şükür etti Büükelçi Gürol SÖKMENSÜER hepsi o yardımnar için, ani Gagauziyaya yapıldı, ayırı söleyeräk onnarı, ani pandemiya zamanında Türkiyedän geldi. İrina VLAH urguladı, ani kendisi pek küsülü ona, ani şindi Türkiye Kişinev Büükelçisi Gürol SÖKMENSÜERlän ayırılmak sırası geldi.

Yaprakta o yufkaca gagauzça yazı bittiktän sora da, İrina VLAH kendi canından gözäl bir gagauzçada tekrar şükür etti paalı Gürol SÖKMENSÜERä hepsi o işlär için, ani Canabisi bu dört yılın içindä Gagauziya için yaptı. Gagauziya Başkankası İrina VLAH dua etti Gürol SÖKMENSÜERä saalık hem uzun ömür.

Gagauziya Halk Topluşu Başı Dimitriy KONSTANTİNOV da kendi sözündä bildirdi bütün gagauzların gücenikliini o işä, ani dört yıl pek hızlı geçti da Türkiye Kişinev Büükelçisi Gürol SÖKMENSÜERin ayırılmak sırası geldi, umut ederäk ona, ani ileri dooru da kendisini Gagauziyada görecez.

Ayrılma reçepțiyasında, Gagauziya öndercilerindän kaarä, pay aldılar Gagauziya Halk Topluşun hem Moldova Parlamentın deputatları, İspolkomun azaları, primarlar, gagauz yazıcıları hem bilim adamnarı, Türkiye Kişinev Büükelçiliin hem Komrat Başkonsulluun personalı hem da TİKA Kişinev ofisin zaametçileri.
ayirilma_ (2)

BİR CUVAP YAZIN