percemli_irina

26.07.2022, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 199 KERÄ BAKILMIŞ

Gagauzka İrina PERÇEMLİ Ankara Universitetını brincilär arasında başardı

Türkiyenin Yurtdışı Türklär hem Akraba Topluluklar Başkannıın (YTB) Bursları Programasınnan dört yıl geeri Ankara Universitetına üürenmää girän gagauzka İrina PERÇEMLİ, 4,00 notadan 3,91 alarak, kendi fakultetını birinci olarak başardı.

İrina PERÇEMLİ, Gagauziyanın Kongaz küüyünün Suleyman DEMİREL lițeyini başarıp, 2018-ci yılda, Türkiyenin Yurtdışı Türklär hem Akraba Topluluklar Başkannıın (YTB) Bursları Programasına görä, Ankara Universitetın politika bilgileri fakultetın halklararası ilişkilär bölümünä girdi da te, bu fakultetın studentlarının arasında birinci olarak hem diplomunda 4,00 notadan 3,91 alarak, 2022-ci yılda bu fakulteti birincisi oldu.

Şindi İrana PERÇEMLİ düşüner Türkiyidä üürenmesini ilerletmää da halklararası ilişkilär uurunda doktora aaraştırmalarını yapmaa, bildirer Türkiyenin Anadolu Agenstvosu.

BİR CUVAP YAZIN