bozbey_tamazlii_1

27.06.2017, tarafından yazılı , CÜMNE, LİTERATURA, LİTERATURA ÖMÜRÜ, PROZA BÖLÜMÜ, 2062 KERÄ BAKILMIŞ

“Bozbey tamızlıı” kiyadı ikincilää tiparlandı

Geçennerdä, artık ikincilää, tipardan çıktı valkaneşliyka Mariya KÖSEnin kiyadı “Bozbey tamızlıı” hem bu kiyadın prezentaţiyası Gagauziyanın “Pötr DRAGNEV” regional bibliotekasında oldu.
bozbey_tamazlii_0

Kiyadın avtoru Mariya KÖSE Gagauziyada pek bilinän bir insan. Canabisi var Gagauz Respublikasının kurucularından en aktiv olan birisi, 1990-cı yıllarda gagauzların patriotik akıntısının mayasıdı.

Mariya KÖSE bildirdi, ani “Bozbey tamızlıı” kiyadın temelindä durêr valkaneşli bay Tanas BOZBEYin annatmaları, ani açıklêêrlar gagauzların 1940-1950 yıllarında güç hem zor yaşamasını, represiyaları hem Sibirä kaldırmalarını.

Kiyat ilk kerä tiparlandı 2015-ci yılda avtorun yakınnarının parasınnan. Ozaman basıldıydı 40 taane (bak: http://anasozu.com/mariya-kosenin-bozbey-tamazlii-kiyadi/). Bu kerä kiyadın tirajı 500 taane hem basıldı o, Gagauziya İspolkomun kararına görä, gagauz halkın parasınnan.

“Pötr DRAGNEV” regional bibliotekasında “Bozbey tamızlıı” kiyadın tanıtımda, avtordan hem onun senselelirindän kaarä, söz tuttular Moldova Parlamentın deputatı Födor GAGAUZ, Valkaneş kasabasının primarı Viktor PETRİOGLU, kiyadın redaktoru Pötr ÇEBOTAR, kultura Upravleniyanın başı Mariya SEMENOVA, gagauz dili üürdicisi Lidiya BAURÇULU.

Prezentaţiyaya katıldılar başka gagauz yazıcıları da, üüredicilär, bibliotekacılar hem cümne insannar.

PATRETTÄ: (soldan) Mariya KÖSE, Födor GAGAUZ hem Viktor PETRİOGLU.

BİR CUVAP YAZIN