cadır_museyi (4)

14.04.2024, tarafından yazılı , CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 151 KERÄ BAKILMIŞ

Çadır kasabasının muzeyi 55 yaşını tamamnadı

Çiçek ayın (aprel) 14-dä tamamnandı 55 yıl, nicä MSSR kultura Ministerliin emirinnän kuruldu Çadır kasabasının istoriya hem etnografiya muzeyi, temelleşti onun çalışmak ştatı hem muzeyä para verilmää başlandı.

Çadır kasabasının muzetin temelini kurdu 1-ci orta şkolanın istoriyada üüredici İvan KOVRİK. Şindiki direktor oldu Stepanida STAMOVA.

Kendi istoriyasında muzey iki kerä erini diiştirdi. İlktän – Lomonosov sokaandaydı, sora da – Gorkiy sokaana taşındı.

Gorkiy sokaanda bulunan yapıya muzeyi taşımaa deyni, lääzım oldu ilktän o yapıya büük remont yapmaa. O remonttan sora, 2001-ci yılın Kirez ayın 9-da muzey enidän açıldı.

Şindiki gündä Çadır kasabasının istoriya hem etnografiya muzeyindä yaklaşık on bin eksponat bulunêr, angıları annadêrlar kasabanın hem gagauzların istoriyasını, folklorunu hem etnografiyasını.

Not. Muzeyin yapısına remont yapılarkana, gazetamızın redaktoru Todur Zanet sık-sık orada bulunardı, kuvedinä görä yardımcı olardı, remont işlerin örümesini “Ana Sözü” gazetasında derindän annadardı hem taa sora da muzeyin açılışını gösterdi.
cadır_museyi (1) cadır_museyi (2) cadır_museyi (3) cadır_museyi (5) cadır_museyi (6) cadır_museyi (7)

Patretlär Todur ZANETin arhivından.

BİR CUVAP YAZIN