dede_korkut_

27.10.2015, tarafından yazılı , BİLİM, BİLİM ÖMÜRÜ, KULTURA, TEATRU BÖLÜMÜ, 2679 KERÄ BAKILMIŞ

“Dedä Korkut hem Türk dünnäsı” kultura Kongresi oldu

Canavar ayın (oktäbri) 19-23 günnerindä Türkiyanın Ege Universitetın Türk dünnäsı araştırma İnstitutu yaptı III-cü Halklararası türk dünnäsı kultura Kongresini. Onun konusu “Dedä Korkut hem Türk dünnäsı” oldu.

Bu konu ayırıldı o üzerä, ani 2015-ci yılda tamamnandı 200 yıl nicä “Dedä Korkut” kiyadı bulundu hem bilim dünnesinä tanıtıldı. “Dedä Korkut” kiyadı bulundu 1815-ci yılda Germaniyanın Drezden kasabasının bibliotekasında. Taa sora bir ekzemplär da Vatikanın bibliotekasında üzä çıktı. Drezdenda bulunan destanda 12 bölüm var, Vatikanın ekzemplärında sa sade altı bölüm korunmuş.

“Dedä Korkut” kiyadı bu bir kiyat, angısının sayfalarında toplu hem annadılêr türk boyları, Oguz halkın istoriyası, dili, adetleri hem kulturası, literaturası hem incäzanaatı, etnografiyası hem geografiyası, h.t.b.

Kongresin yapılması taa iki yıldönümünä baalıydı: “Ege Universitetın kurulmasının 60-cı yılı” hem “UNESCO kurulmasının 70-ci yılı” yıldönümnerinä.

“Dedä Korkut” teması Türk dünnäsında büük bir meraklık aldı. Bunu göster o, ani Kongrestä pay aldı 250 kişidän zeedä bilim, araştırma, kultura hem literatura insannarı. Onnarın 204-dü Dedä Korkutlan ilgili çeşitli temalara bilim dokladları yaptılar.

Gagauziyadan bu kongresä dokladlan “Dokuzuncu tümen” gagauz teatru oyununda Dede Korkut katıldı araştırmacı, poet, yazıcı hem dramaturg, Gagauz Milli Gimnanın avtoru Todur ZANET.

Her gün, bilim toplantılarından sora, katılımcılara deyni kultura programaları oldu, angılarında pay aldılar Türkiye, Azerbaycan, Kazahstan, Kirgiziya, İran, Başkiriya, Hakasiya, Tuva, Başkiriya, Yakutiya artistleri.

Not. Ege Universitetın Türk dünnäsı araştırma İnstitutu III-cü Halklararası türk dünnäsı kultura Kongresini birliktä yapıtı Türkiyenin Atatürk kultura merkezinän, Dil hem istoriya üüsek kurumunnan hem Türk dili kurumunnan. Onnara kendi omuzlarını koydular Yunus Emre İnstitutu, TÜRKSOY, Türkiyenin UNESCO milli komisiyası, Türkiyenin Yurtdışı Türklär hem Akraba Topluluklar Başkannıı (YTB), Türk dünnäsı belediyeler (primariyalar) Birlii, TRT AVAZ, Halklararası türk akademiyası.

BİR CUVAP YAZIN