Yanakovlardan_oyuncaklar

18.08.2015, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 3418 KERÄ BAKILMIŞ

Düünä, çiçeklerin erinä, oyuncak getirin! Kongazda eni adet. Bu adettän tutun!

Paalı okuycularımız! Siz vardı mı düşündüünüz kaç bin ley veriler çiçeklerä bir düündä? Da sora o çiçeklärlän ne olêr? Dooru: onnar kuruyêr da sıbıdêrlar. O sıbıtmaklan o binnärlän ley da sıbıdılmış olêr. Bu işi bir türlü doorutmaa deyni, bu yazaın, kongazlı gençlär Alöşa YANAKOV hem Valentina PULUKÇU kendi düüncülerinä ölä dedilär: “Düünä, çiçeklerin erinä, oyuncak getirin!”

Düüncülär biraz şaştılar, ama gençlerin lafına uydular. Herbir çift, oyuncak ellerindä, düünä geldi. Çok oyuncak toplandı. Ama bu şaşılacek eksperement düünnän bitmedi. Gençlär taa ilerdän karar almışlar oyuncakları baaşlamaa o uşak başçasına, nereyi kendileri da taa küçüktän gitmişlär – Kongazın 4-cü uşak başçasına.

Ölä da yapıldı. Düündän sora, Alöşaylan Valentina o oyuncakları uşak başçasına getirdilär, neredä bir yortu esabı sırasında, onnarı uşak başçasına baaşladılar. Uşak başçasının zaametçileri da, maasuz bu iş için, hazırladılar bir meropriyatiye – Hoca Nastradinin fıkraları için “Dostımuz – Hoca Nastradinin!” yortusunu. O meropriyatiyada uşaklara “geldilär” gagauz folklor kahramannarı Hoca Nastradinin (Natalya Afanasiyevna FAKALLI, terbiediciyka) hem kuzucuklarlan (büük grupanın uşaklar) Oglan (Anna Födorovna SABİYA, terbiediciyka).

Götürdü meropriyatiyayı Olga Konstantinovna KARASTOYAN (gagauz dilindä üüredici-terbiediciyka)

Meropriyatiyanın sonunda uşak başçanın direkrotu Anna İlyiniçna BUÇKOVA kendisinin hem kolektivın adından şükür etti eni kurulan ayleyä, uşak başçasına büük saygı için hem baaşışlar için.

Mariya Dimirievna ÇEBANOVA, Kongazın 4-cü uşak başçasının metodistı

BİR CUVAP YAZIN