Gagauziya_3_1

30.08.2022, tarafından yazılı , CÜMNE, POLİTİKA BÖLÜMÜ, 253 KERÄ BAKILMIŞ

Eşinmelär ilerleer: “Kaul județına baalayıp, Gagauziyayı yok etmää!”

Eskidän Moldova Parlamentın deputatı, ama büün istoriyanın geçmişindä olan, Moldova Halk Ftontundan hem şindi “Hristian-demokrat halk partiyası”nda bulunan, Büük Köseli küüyündä dünneyä gelän unionist Stepan SEKÊRÄNU (Ștefan SECĂREANU) teklif eder Moldovayı Romıniya administrativ sistemasına, județlara, çevirmää da, Gagauziyayı yok edip, onu Taraklı rayonunnan bilä, Kaul județına baalamaa.

Nicä sayêr Stepan SEKÊRÄNU (Ștefan SECĂREANU): “Gagauziyayı yok etmää deyni Moldovada hiç referendum da diil lääzım yapmaa – eter ki Maya SANDU (Moldovanın prezidentı) hem onun “islää insannar” pravitelstvosubu uurda politika isteyişini göstersinnär”.

Stepan SEKÊRÄNUya (Ștefan SECĂREANU) görä, bu iş olarsa, ozaman gagauzlarda kendi kulturalarını ilerletmää taa çok kolaylık olacekmış.
sekoreanu

BİR CUVAP YAZIN