tvardita_gagauziya_oldu

07.09.2017, tarafından yazılı , CÜMNE, POLİTİKA BÖLÜMÜ, 3536 KERÄ BAKILMIŞ

Fantastika aslıya döndü! Tvardıţa Gagauziya oldu!

İki yıl oldu çannarı düveriz, ani Gagauziyaya bulgar küülerini eklemää savaşêrlar da, devletliimizin adını diiştirip, Gagauziyaya GAGAUZ-BULGAR yada BULGAR-GAGAUZ avtonomiyası yapmaa. Bu çannar düümesi beterinä başımıza bir tepä bela geldi: büük batülardan baskılardan taa Gagauziyanın Radio hem Televideniye (GRT) cümne kompaniyasına yolumuzu kapatmayadan.

Gagauziyamızı yok etmää isteyennär hep alttan gidärdilär. Ba yalpaklıklan, bulgar küülerin zavalı olduunu bizä annadıp, onnarın Gagauziyaya gelmesinin lääzımnıını temelleştirärdilär. Ba can acısınnan, onnarın vergi sistemasını kaybetmeleri için, o sistemayı Gagauziyaya eklemektän faydasını aaraştırêrlar. Ba üzlärcä yıllar bilä yaşadıımızı hem onnardan kulturamıza hepsini almamızı GRT ekrannarında göstererlär. Ba… ba… ba!!!

Bu “ba”lardan kaarä hergün Gagauziya radio sesleycilerinä hem televideniyayı siiredennerä durmamayca bulgar küüleri için haberleri vererlär, yıkayıp o sesliycilerin hem siiredicilerin imiklerini hem o imiklerdä GAGAUZ-BULGAR yada BULGAR-GAGAUZ avtonomiyasını kabletmäk fikirini erleştirerlär. BU haberlärlän artık bütün Moldovanını gözünü da boyadılar.

2016-cı yılın Küçük ayın (fevral) 27-dä biz yazdıydık bir yazı: “YILDIRIM HABER!!! Gagauziya erinä Bulgar-Gagauz yada Gagauz-Bulgar avtonomiyası mı geler?” (bak: http://anasozu.com/yildirim-haber-gagauziyanin-daalmasi-birlesmektan-baslayacek-gagauziya-erina-bulgar-gagauz-yada-gagauz-bulgar-avtonomiyasi-mi-geler/). Orada bän yazdıydım “Esaba alarak onu, ani bitki vakıtlarda Gagauziya öndercileri bulgar küülerinin hem kasabaların işini yapêrlar, belli, ani Bulgar-Gagauz yada Gagauz-Bulgar avtonomiyası fantastikadan aslıya dönecek”.

Da te geçti 1 yıl 6 ay hem 2 gün nicä bu fikir yazıldı da Fantastika aslıya döndü! Komşu Taraklı rayonun bulgar kasabası Tvardıţa Gagauziya oldu! Maamilä surat turist yolu gibi, ama ilk bulgar küüyünü Gagauziyaya ekledilär! Ko şindilik sade bir yazının içindä, ama bütün dünneyä haberlerini daadan internet saytının yazısının içindä (bak: https://point.md/ru/novosti/obschestvo/v-gagauzii-razrabatyvaetsia-novyi-turisticheskii-marshrut). O yazının haliz maanasında onun başlıı bizä hiç bir da şüpä brakmêêr – «В Гагаузии разрабатывается новый туристический маршрут» (“Gagauziyada eni turist yolu kurulêr”).

Oldu 1 yıl 6 ay hem 2 gün nicä büük potreylän çannarı düveriz, ama çannar işidilmedi!

Bilmeerim çannar mı boşa öter, işidän mi yok, osa hepsi saar mı oldu, bilmeerim. Bilerim bir iş, ani aslının yolu herkerä acı hem dooru, yalannarın sa – tatlı hem iiri-buruk. Hem bilerim, ani aslılar üzä çıkacek, ama pek geç olacek – ne biz, ne da avtonomiyamız var nicä kalmayalım.

Todur ZANET, akademik, poet, Gagauz Milli Gimnasının avtoru

BİR CUVAP YAZIN