kultura_gunu (1)

11.06.2024, tarafından yazılı , CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 112 KERÄ BAKILMIŞ

Gagauz kulturasının hem Gagauziya kultura zaametçilerinä saygı hem baaşış

Hederlez ayın 27-dä bakılêr Gagauziyanın 87 kultura kuruluşunda çalışan 1000-nä yakın kultura zaametçilerin “Gagauz kulturasının hem Gagauziya kultura zaametçilerin Günü”, angısının yortu sırası bu yıl Baş küüyündä Hederlez ayın 24-dä yapıldı.

Bu yıl, Gagauziya kultura zaametçilerin hem kultura insannarından kaarä, bu yortuda pay aldılar Gagauziya Halk Topluşun bilim, üüredicilik, kultura, dil hem dinnär komisiyanın başı Dimitriy MANASTIRLI hem Türkiye Gagauziya Komrat Başkonsulu Adnan HAYAL.

“Gagauz kulturasının hem Gagauziya kultura zaametçilerin Günü” açılışını hem baş nasaatı yaptı Gagauziya kultura Upravleniyasının başı Marina SEMENOVA, angısı candan-ürektän kutladı hepsini bu büük yortuylan hem annattı kultura uurunda bir yılda yapılan işläri hem başarıları.

Yortuda açıklandı, ani karar alındı Gagauziya kultura zaametçilerini hem kultura insannarını ödüllemää.

“Mihail Çakr” ordenınnan:

Mariya İvanovna KAPAKLIyı, Beşalma D. Karaçoban adına muzeyin muzeografını, yazıcıykayı;

Mariya İlyiniçna ÇERNEVAyı, Valkaneş uşak muzıka şkolasının direktorunu.

“Gagauziyanın kıymetli kultura zaametçisi” adınnan:

Georgiy Georgieviç ANDRİEŞı, Komrat D. SAVASTİN adına uşak resimcilik şkolasının pedagogunu;

Elena Sergeevna HİȚÜKu, Çadır rayon administrațiyasının yanındakı Uşakların yaratmak Merkezin metodistkasını;

Mariya İvanovna KÖSÄyi, Beşalma D. Karaçoban adına muzeyin muzeografını;

Lüdmila Pantileevna KUȚAROVAyı, Tomay küü bibliotekasının baş bibliotekacıykasını;

Georgiy Nikolaeviç STOYANOVu, Çadır kasabasının “Kadınca” ansamblisinin orkestra artistını.

Moldova Respublikasının kultura ministerliin Diplomunnan:

Larisa Nikolaevna BUYUKLUyu, Ütülü küüyün Kultura evin direktorunu;

İvan İvanoviç MİTİOGLUyu, Komrat A. Volkov adına uşak muzıka şkolasının üüredicisini.

Gagauziya Başkankasının hem Halk Topluşun Şan Gramotasınnan:

Elena Dimitrievna PULUKÇUyu, Kongaz küü bibliotekasının baş bibliotekacıykasını;

Nataliya İvanovna ANGİŞı, Valkaneş uşak bibliotekasının baş bibliotekacıykasını;

Sofiya Mihaylovna PANÇEVAyı, Ütülü küüyün muzeyin direktorunu;

Pelagiya Stepanovna ÇOBANı, Kazayak küüyün “Sevda” folklor ansamblisinin önderciykasını;

Lidmila Alekseevna KORENEVAyı, Komrat A. Volkov adına uşak muzıka şkolasının üürediciykasını;

Elena Konstantinovna GERMEKı, Valkaneş uşak muzıka şkolasının üürediciykasını;

Lübov Georgievna BRUMMu, Valkaneş uşak resimcilik şkolasının üürediciykasını;

Nadejda Porfiryevna UZUNu, Çadır uşak muzıka şkolasının üürediciykasını;

Georgiy Konstantinoviç DANACIyı, “Duygum” halk tertipleri ansamblinin öndercisini;

Aleksey Vasilyeviç KARATERZİyi, Gagauziya kultura Upravleniyasının başının yardımcısını.

Gagauziya kultura Upravleniyasının Diplomunnan:

Nikolay PULUKÇUyu, “Düz Ava” türkü hem oyun ansamblisinin artistını;

Marina NİKİTOVAyı, “Düz Ava” türkü hem oyun ansamblisinin artistkasını;

Anna KÖSÄyi, Aydar küüyün Kultura evin direktorunu;

Pelageya İVANOVAyı, Komrat Kultura evin teatru krujoonun önderciykasını;

Mariya KAMBURu, Beşgöz küüyün “Gagauz dernää” folklor ansamblisinin önderciykasını;

Ekaterina ÇEBANı, Kıpçak küüyün “Güneşli koraf” folklor ansamblisinin önderciykasını;

Dimitriy KADINI, Gagauziyanın artistını;

Olesä JELEZOGLUyu, Gagauziyanın artistkasını;

İvan STATOVu, Komrat A. Volkov adına uşak muzıka şkolasının üüredicisini;

Tatyana NÄGUyu, Komrat A. Volkov adına uşak muzıka şkolasının üürediciykasını;

Zlata KISSAyı, Komrat A. Volkov adına uşak muzıka şkolasının üürediciykasını;

Nina KARAyı, Svetlıy küü bibliotekasının baş bibliotekacıykasını;

Nina PAMUCAKı, Kongaz uşak bibliotekasının bibliotekacıykasını;

Ekaterina GÜMÜŞLÜyü, Avdarma uşak bibliotekasının baş bibliotekacıykasını;

Tatyana NENOVAyı, Çeşmäküüyü bibliotekasının bibliotekacıykasını;

Nadejda TOPALı, Komrat Pötr Draganov adına Regional bibliotekasının bibliotekacıykasını;

Mariya RAZUMOVAyı, Çadır rayon bibliotekasının uşaklar için okumak zalın bibliotekacıykasını;

Valentna BUYUKLIyı, Komrat uşak bibliotekasının bibliotekacıykasını;

İvanna TANASOVİÇi, Avdarma küüyün istoriyası muzeyin muzeografını;

İrina KUTUKOVAyı, Çadır kasabasının istoriya hem etnografiya muzeyin fondlarının koruyucuykasını;

Alla KAPSAMUNu, Avdarma istoriya hem aaraştırma muzeyin direktorunu;

Valentina POMETKOyu, “Evelki oyuncular” halk oyunnarı ansamblisinin artistkasını;

Nikolay NAÇİOGLUyu, “Evelki oyuncular” halk oyunnarı ansamblisinin artistını;

Natalya KONSTANTİNOVAyı, Çadır D. Tanasoglu adına gagauz-rus milli teatrusunun kostümerkasını;

Renat RADOVu, Gagauziya (Gagavuz Yeri) Başkannık duhovoy orkestrasının artistını;

İrina POYDOLOVAyı, “Düz Ava” türkü hem oyun ansamblisinin solistkasını hem vokalistkasını;

İvan BABOVu, “Düz Ava” türkü hem oyun ansamblisinin solistını hem vokalistını;

Anna ÇEBANı, “Düz Ava” türkü hem oyun ansamblisinin solistkasını hem vokalistkasını;

Vitaliya VASİLİOGLUyu, “Düz Ava” türkü hem oyun ansamblisinin solistını hem vokalistını;

Konstantin DUŞKUyu, Regional ses yazmak studiyanın direktorunu;

Vladimir MOMÇAyı, Gagauziyanın artistını.
kultura_gunu (2) kultura_gunu (3) kultura_gunu (4) kultura_gunu (5) kultura_gunu (7) kultura_gunu (8)

BİR CUVAP YAZIN