ana_dili_komrat_1

27.04.2020, tarafından yazılı , CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ, LİTERATURA, LİTERATURA ÖMÜRÜ, POEZİYA BÖLÜMÜ, 1177 KERÄ BAKILMIŞ

Gagauziyada “Ana Dili” yortusu bakılêr

Çiçek ayın (aprel) 27-dä, Gagauziya öndercilerin kararına görä, Gagauziyada “Ana Dili” yortusu bakılêr.

2009-cu yıladan Gagauziyada “Ana Dili” yortusu Orak ayın (iyül) 30-da bakılardı. Bu data baalıydı gagauz yazıcısının hem profesorunun Dionis TANASOGLUnun kirilița temelindä hazırladıı alfavitın 30.07.1957 günündä Moldaviya SSRın Üüsek Soveti Prezidiumun kabledilmesinnän.

Taa sora, Gagauziya öndercilerin kararına görä, “Ana Dili” yortusunun kutlaması alındı Çiçek ayın (aprel) 27-dä, da bununnan hem Mihail ÇAKİRin hem da Dionis TANASOGLUnun unudulmasına yol açıldı.

Buyurun, okuyun ana dilimizä yazılı poet Todur ZANETin peetini “Canım, soluum – Ana Dilim”:

Canım, soluum – Ana Dilim
Canım, soluum – Ana Dilim,
Sän, Canabin, – eni gelin,
Pek utancak hem donaklı
Hem ak üzün da duaklı.

Telli pelik – cümlelerin
Hem pek derin sörpetlerin.
Mercan gibi söleyişin –
Akıllılarlan var işin!

O lafların incä, naazlı,
(kimär kerä takazalı!)
Taazä eserlär hem da pak
Hem suvazlêêrlar pek yalpak.

Tatlı şıra gibi sözün,
Pek seviner ona gözüm.
Temiz, kıvrak giyimnerin,
Halka datlı o sözlerin.

Benim soluum, Canım benim –
Paalı hem da sonsuz Ana Dilim.
Todur ZANET,
12-19.09.2018

Anaktar sözlär : , , , ,

BİR CUVAP YAZIN