kongaz_gergefi (1)

09.04.2024, tarafından yazılı , CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 109 KERÄ BAKILMIŞ

Gagauziyada eni festival – “Kongaz Gergefi”

Çiçek ayın (aprel) 7-dä Kongaz küüyün Kultura evin direktoru Maträna Konstantinovna HRİSTEVAnın fikirinnenän hem ona yardımcı olan Kongaz Kultura evin bütün zaametçilerin çalışmalarınnan burada yol verildi “Kongaz Gergefi” el işleri festivalinä.

“Kongaz Gergefi” el işleri festivali – bu eni bir festival, angısında, ev saabilerin hepsi şkolalarından hem uşak başçalarından kaarä, pay aldılar insannar Gagauziyanın Aydar, Baurçu, Kazayak küülerindän, Komrat kasabasından, Moldovanın Basarabka hem Taraklı rayonnarından, Ukraynanın Kurçu küüyündän.

“Kongaz Gergefi” el işleri festivalin maanasıydı – üzä çıkarıp, korumaa hem dünneyä göstermää artık unudulma kertiinä gelän analardan-bobalardan, malilerimizdän hem dedelerimizdän kalma zenniklerimizi. Onuştan burada kurulan sergilerdä vardı nicä görmää gergefleri hem ramkaları, tantelileri, düümä hem dikili doroşkaları, peşkirleri, perdeleri hem yastık üzlerini, üklükleri hem palalarlan kilimneri.

Sergidän kaarä, festivaldä pay alannara gösterildi bir da konțert.

SAMSUNG CAMERA PICTURES kongaz_gergefi (3) kongaz_gergefi (4)

BİR CUVAP YAZIN