Haldun_Taner

26.07.2015, tarafından yazılı , LİTERATURA, LİTERATURA ÖMÜRÜ, TEATRU BÖLÜMÜ, 2038 KERÄ BAKILMIŞ

Haldun TANERın duumasının 100 yılına Halklararası teatru yaratmalarının yarışması

Türkiyenin büük dramaturgu hem yazıcısı Haldun TANERın duumasının 100-cü yıldönümünä Türk Dünnäsında ortak bir dramaturgiya yarışması açıldı. Avrasya Yazarlar Birlii, TÜRKSOY hem Türkiye Devlet Teatruların Genel Müdürlüynän işbirliindä, Türkiye Başbakannık Tanıtma Fondunun yardımınnan, bütün Türk literatura dillerindä kurulan yarışma,  “BİN NEFES BİR SES” HALKLARARASI TÜRKÇÄ TEATRU YAPAN DEVLETLÄR FESTİVALindä tanıtılacak.

 

Haldun TANERın duumasının 100 yılına Halklararası teatru yaratmalarının yarışması kalupları

YARIŞMA KALUPLARI:

 • Konu: Serbest.
 • Stil: Serbest (uşak, kısa hem adaptaţiyalı pyesalarından kaarä).
 • Yarışmanın Dili: Yaratmalar lääzım yazılsınnar türk, azerbaycan, kazak, kırgız, türkmen, uzbek, tatar, başkurt, çuvaş, krım tatar, gagauz, karaçay-malkar, kumuk, uygur, hakas, altay, saha, tuva literatura hem dialekt dillerindä.
 • Yarışma herkezinä açık, yaş kertikleri yok.
 • Herbir yazıcı yarışmaya tek yaratmaylan katılabilir.
 • Yarışmaya yollanan yaratmalar lääzım yazılsınnar sţenaya koyulacek uygun tehnikada.
 • Yaratmalar lääzım olsunnar original, başka yada başkasının yaratmaklarından aktarmalı, uydurmalı hem adaptaţiyalı olmasınnar.
 • Yarışmaya katılacak yaratmalar taa ileri hiçbir yarışmada ödül almamış hem başka bir erdä yayınnanmamış hem da sţenaya koyulmamış olaceklar.
 • Yarışmaya yollanan yaratmalar lääzım yazılı olsunnar kompyuterda A-4 formatında, Times Roman yazı fondunda, 12 punktlan hem 1,5 araylan.
 • Yaratmalar, en çok iki perdelik olacek.
 • Yarışmaya yollanılacek yaratmaların üzerindä sade parol yazılı olacek; paroldan kaarä  yarışmacının adını belertän bir nışan bulunursa yaratma yarışma dışı brakılacek
 • Yarışmaya katılacak yaratmalar, 6 ekzemplär olarak yollanacek. Ayrıca, yaratmanın koyulan  büük konvertin içinä Word formatında hazırlanmış dosye hem yaratma CDya yazılı olarak koyulacek.
 • Yarışmacı, adını hem laabını, açık adresini, biyografiyasını, 1 patredini ayrı bir küçük konvertä koyacek. Konvertin üstündä sade parol lafını yzacek da yaratmanın büük konvertinin içinä koyacek. E-poçtaylan yollanan yaratmalarda bu bilgilär maila ayrıca eklenecek hem yarışma sekretarliindä yarışmanın sonuna kadar saklanaceklar.
 • Yarışmaya katılacek yaratmalar AYB Sakarya Mahallesi Göztepe Sokak 5/A adresinä eldän yada poşta yolunnan, yada htoyunyaris@ayb.org.tr adresinä e-poçtaylan verilecek.
 • Yarışma onetimi, lääzım olduu durumda, ön elemä jürisi oluşturabilir.
 • Yaratmaların incelenmesi Türkiye türkçesinä çevirilän yazılar üzerindän yapılacektır.
 • Yarışmaya katılan yaratmalar, geeri verilmeyecek hem onun saabisi bu konuda hiçbir hak isteyämeyecek.
 • Jüridä pay alan azalar hem bu kişilerin birinci uurda senseleleri hem yakınnarı yarışmaya katılamazlar.
 • Yarışma kaluplarına uymayan danışmalar incelemeyä alınmayaceklar.
 • Yarışmaya danışan yaratmaların saabileri, yarışma kaluplarını kabul etmiş sayılır.

YARIŞMA KALENDARİ:

Yarışmanın duyurulması: 15.04.2015
Yaratmaların son verilän günü: 30.09.2015
Yarışma sonucunun açıklanması: 15.11.2015
Ödül sırası: Kırım (dekabri) 2015

 

YARIŞMA ÖDÜLLERİ:

Birinciye: 15.000 (On beş bin Türk Lirası).
İkinciye: 10.000 (On bin Türk Lirası).
Üçüncüye: 5.000 (Beş bin Türk Lirası).
1. Mansiyon: 2.500 (İki bin beş yüz Türk Lirası)
2. Mansiyon: 2.500 (İki bin beş yüz Türk Lirası).
Avrasya Yazarlar Birlii

Anaktar sözlär :

BİR CUVAP YAZIN