Invest_Forum

07.11.2016, tarafından yazılı , CÜMNE, EKONOMİKA, POLİTİKA BÖLÜMÜ, 121036 KERÄ BAKILMIŞ

Halklararası “Invest Gagauzia-2016” investiţiya forumu

Kasımın (noyabri) 5-dä, Gagauziya İspolkomun kararına görä, Komratta oldu II-ci Halklararası “Invest Gagauzia-2016” investiţiya forumu – “Gagauzia 360°”. Bu forum yapıldı Gagauziyanın dünnedä imecını üüseltmäk, avtonomiyanın investiţiya uurunda kuvedini göstermäk hem burada biznesı götürmää deyni uygun durumu yaratmak için.

Foruma katıldılar yaklaşık 20 devlettän delegaţiyalar hem işadamnarı: Türkiyedän, Rusiyadan, BDTdan (Birleşik Devletlär Topluluu), Evropa Birliindän, Yakın Doudan hem başka erlerdän.

Forumun işindä pay aldılar Moldova Premyer-ministrusu Pavel FİLİP, Türkiye Başbakan Yardımcısı Turgul TÜRKEŞ, Türkiye Kişinev Büükelçisi Hulusi KILIÇ,  Rusiya Kişinev Büükelçisi Farit MUHAMETŞİN, Germaniya Büükelçisi Ulrike KNOTZ, Evropa Birliin Moldovada Büükelçisi Pirkka TOPİOLA, Moldovanın milli kompaniyaları hem biznes-asoţiaţiyaları, politikacılar.
Invest_Forum_1

Forum açıldı iş sabaa imeendän, neredä üüsek musaafirlerä açıkladılar, ani Gagauziya her taraftan, 360 gradusa, investiţiyalar hem iş için açık hem da dünneyin her tarafından yatırıma yol açmaa hazır. İş sabaa imeendä Gagauziyada hem Moldovada biznes durumun iileşmesinin problemaları da incelendi. Bu konularlan ilgili kısa sözlär tuttular Gagauziya Başkanı İrina VLAH, Moldova viţe-ministrusu hem ekonomika ministrusu Oktovean KALMIK, Moldovada Dünnä bankasının temsilcisi Alex KREMER, Kişinev TİKA Koordinatoru Canan ALPASLAN, diplomat misiyaların temsilcileri, bankacılar hem başkaları.

Bu arada Gagauziyaya birliktä geldilär Moldova Premyer-ministrusu Pavel FİLİP, Türkiye Başbakan Yardımcısı Turgul TÜRKEŞ hem Türkiye Kişinev Büükelçisi Hulusi KILIÇ. Canabilerini Başkannık binasının önündä tuz-ekmeklän karşladı Gagauziya Başkanı. Gagauz ansamblileri da gagauz muzıkasınnan hem gagauz oyunnarınnan üüsek musaafirlerä sefalık sürdülär. Sora, Gagauziya Başkanın iş odasında üüsek musaafirleri forumun çalışma planınnan tanıştırdılar. Nedän sora, musaafirlär da, ev saabileri da, hepsi barabar Komrat Devlet Universitetına (KDU) yollandılar. Burada forumun plenar oturuşun önündä onnar tanıştılar gagauz mallarının sergisinnän.
Invest_Forum_2

Forumun “Gagauzia 360°” plenar toplantısı yapıldı KDUnun aktovıy zalında da başladı Gagauziyada investiţiyaların kolaylıı için bir reklama filmınnan. Sora, biri biri ardı söz tuttular Gagauziya Başkanı, Moldova Premyer-ministrususu, Türkiye Başbakan Yardımcısı, Evropanın enilenmäk hem ilerlemäk Bankasının Moldovada temsilcisi Dimitriy GVİNDADZE, Moldovada Germaniyanın Halklararası işbirlii agenstvosunun temsilcisi Ronni BEHMAN.

Plenar toplantısı başarıldı birkaç neet annaşmaların imzalanmasınnan. Nedän sora Forumun çerçevesimndä üç diskusiya meydanı kuruldı: 1. Межрегиональное сотрудничество с регионами РФ и  странами СНГ; 2. Новые возможности для инвесторов с Турецкой Республики; 3. Новые возможности для инвесторов из Европейского Союза.

Bununnan II-ci Halklararası “Invest Gagauzia-2016” investiţiya forumu – “Gagauzia 360°” sona vardı.

BİR CUVAP YAZIN