KASIM_

07.11.2014, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 2537 KERÄ BAKILMIŞ

Öndercilär, Milli KASIM yortumuzu kendi Gününä Kasım ayın 7-nä geçirin!

Kasım ayın (noyabri) 7-dä gagauzlar büük Milli KASIM yortusunu kutlêêrlar.

Evel bu gündä koyunnarı çobandan ayırarmışlar da hayvannarı yazlıklardan kışlalara götürürmüşär. Bu gündä hepsi güz işleri başarılarmışlar da insannar artık kışı karşlamaa hazırmışlar.

Kasım Günündä adanmış kurbannar kesilärmiş.

Gagauziya öndercileri yannış karar alıp, bu yortuyu Kasım ayın 8-dä kutlêêrlar. Büük yannışlık hem günaa bir iş!
Evel gagauzlarda yıl ikiyä bölünärmiş: Hederlez Gününä (Hederlez ayın (may) 6-sı), açan yaz başlarmış hem Kasım Gününä (Kasım ayın (noyabri) 7-si), açan kış başlarmış.

Herliim Hederlez 6-sı sa, yok nicä Kasım yortusu 8-nä düşsün! Bu arifmetika!

Öndercilär, Milli KASIM yortumuzu kendi Gününä Kasım ayın 7-nä geçirin!

Anaktar sözlär : ,

BİR CUVAP YAZIN