Evenemente2

28.09.2013, tarafından yazılı , BİLİM, BİLİM ÖMÜRÜ, SIRALARIMIZ BÖLÜMÜ, 3101 KERÄ BAKILMIŞ

Kertää gelän halklararası dillär hem mediyanın çalışması

Ceviz ayın 27-dä Komrat Devlet Univeristetın konferenţiya salonunda tombarlak masa oturuşu oldu. Otutruşun temasıydı: “Kertää gelän halklarası dillär hem mediyanın çalışması” (türkiye türkçesindä: “Uluslararası Tehlikedeki Diller ve Medya Çalıştayı”).

Tombarlak masayı hazırladılar “Ana Sözü” gazetası, Hacettepe Universitetı (Türkiye), Başkent Universitetı (Türkiye) hem Komrat Devlet Universitetı. Burada pay aldılar bilim adamnarı, gazetacılar, televideniye hem radio zaametçileri, bibliotekacılar, sıradan insannar. Maasuz tombarlak masası için KDU bibliotekası hazırlamıştı pek gözäl bir kiyat sergisi.

Toplantının açılış nasaatlarını yaptılar “Ana Sözü” gazetanın baş redaktoru Todur ZANET, Türkiyenin Hacettepe Universitetın Türk Dili hem Literaturası Bölümündän Prof. Dr. Ülkü ÇELİK ŞAVK hem Komrat Devlet Universitetın rektoru Dr. Zinaida ARİKOVA.

Sora kendi dokladlarını okudular Doç. Dr. Süer EKER (Başkent Universitetın Türk Dili hem Literaturası Bölümü), Prof. Dr. Ülkü ÇELİK ŞAVK, Prof. Dr. Nalan BÜYÜKKANTARCIOĞLU (Hacettepe Universitetın Angliyca Dilbilimi Bölümü), Gülin DAĞDEVİREN (Başkent Universitetın Dilbilimi Bölümü) hem Todur ZANET.

Nedän sora fikir paylaçmasında pay aldılar Anna STOLETNEYÄ, Moldova Üüredicilik Ministerliin baş zaametçisi, Valentina YANİŞOGLU, GRT Gözledici Sovetin azası, Ay-Boba Sergey KOPUŞÇU, Dr. Sergey ZAHARİYA, KDU juridika fakultetın dekanı, Dr. İvanna BANKOVA, türkolog, Dr. Konstantin TAUŞANCI, KDU ekonomika fakultetın dekanı.

Ofiţial toplantıdan sora konuşmalar, çay-kofe masasının başında, Komrat Devlet Univeristetın türk kultura merkezindä ilerledilär.

BİR CUVAP YAZIN