kıpcak_masal (1)

22.04.2024, tarafından yazılı , CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 278 KERÄ BAKILMIŞ

Kıpçakta uşakların masal dünnääsı

Gagauziyada bilingva üüredicilik sistemasını kaavileştirmäk için Gagauziyanın üüredicilik Upravleniyası uşak başçalarında “Uşakların masal dünnääsı. Copiii și lumea teatrului” regional konkursu kurdu hem geçirer. Bu çerçevedä uşak başçalarında gagauz hem rumın dillerindä teatru mini-spektaklileri hazırlanêr hem gösteriler.

Bölä, “Uşakların masal dünnääsı. Copiii și lumea teatrului” regional konkursu çerçevesindä, Çiçek ayın 18-dä Kıpçak küüyün Recep Tayyip ERDOĞAN adına 4-cü uşak başçasında (şindi başçalara deerlär Erken üürermäk kuruluşu – EÜK) pedagoglar tarafından üç ayırı yaratmayı (gagauz masalı “Kuçu-kuçu belka”, romın dilindä masal Ion KRÄNGAnın “Punguța cu doi bani” hem da dünnää masallarından “Bremen çalgıcıları”) göz önünä alarak, hazırlandı hem kuruldu bir muzıka masalı.

Bu muzıka masalında pay alan aktörlar tarafından açıklandı baș akıl – birlik, dostluk hem iyi neet her zaman doorulaa götürecek. Konulan daavalar gerçeklești: ușaklar, gagauz hem romın dillerindä lafederäk, öz fikirleri açıkladılar. Burayı buyur edilän analar-bobalar hem kultura dalında çalışan Dina Vasilyevna GOLUBEY haliz aktörların erini tuttular, obrazlara gireräk, ușaklara yardım ettilär.

Spektaklinin laflarını yazdı dil üüredicilerimiz: Larisa KODJEBAŞ hem Svetlana TOLMAÇ. Muzika hem șavk effektlarını Nikolay KİÇUK hazırladı. Käämil dekorațiyaları da bütün kollektiv hazırladı. Dikildi lääzım olan kostümnar, maasus bu spektakli için atributlar hazırlandı.

Ușaklar, analar-bobalar hem pedagoglar üüsek uurda bir çalıșma ortaya koydular. Söz modelleri, turkü, aktörların tanțları hem rollerinä dalmaları verdi kolaylık havezlän hem büük bașarilarlan tamannamaa bu iși.

Lidiya Födorovna TODOROVA, Kıpçak küüyün 4-cü uşak başçasında terbiediciyka
kıpcak_masal (3) kıpcak_masal (4) kıpcak_masal (5) kıpcak_masal (6)

BİR CUVAP YAZIN