neyrologiya (2)

12.04.2024, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 125 KERÄ BAKILMIŞ

Kişineva TİKAdan taa bir saalık proektı

Kişinevdakı “Diomid Gherman” adına nevrologiya hem neyrohirurgiya institututun operațiya zallarından birisinä Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu (TİKA) tarafından remont yapılacek, oborudovaniya alınacek hem kimi eniliklär düzennenecek.

Bunun için sölener annaşmada, angısını imzaladılar “Diomid Gherman” adına nevrologiya hem neyrohirurgiya institututun direktoru Vladimir DOLGHİ hem TİKA Kişinev ofisin Koordinatoru Tarık METE.

Annaşmaya görä, ilktän institututun operațiya zalın birisinä remont yapılacek, sora da orayı operațiyalar için türlü oborudovaniya alınacek. Bundan kaarä, yan odalara da, ölä nicä dezinfekțiya, dinnemä hem soyunma odaları, remont yapılacek.

Neetä var bu proektı yılın sonunadan başarmaa.

Bildiriler, ani yıl içindä TİKA tarafından buradakı medițina personalına üürenmäk programaları da yapılacek, ani Türkiyedän vraçlarlan da kendi becerikliklerinnän paylaşsınnar.
neyrologiya (3)

BİR CUVAP YAZIN