ihlam_fest (1)

24.02.2024, tarafından yazılı , ANSAMBLİLÄR, ÇALGICILAR, CÜMNE, İNCÄZANAAT, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 169 KERÄ BAKILMIŞ

“Pek gözäl seslerin ihlamı” VII-ci Respublikalı festivali

Küçük ayın (fevral) 22-dä Gagauziyada geçti uşak muzıka hem incäzanaat şkolaların “Pek gözäl seslerin ihlamı” VII-ci Respublikalı festivali, angısına katıldılar Moldova Respublikasının hem Gagauziyanın 11 kasabasından 350-dän zeedä körpä hem genç muzıkant.

“Pek gözäl seslerin ihlamı” VII-ci Respublikalı festivali hazırladı hem geçirdi Gagauziya kultura Upravleniyası, angısı kolaylık verdi Komrattakı sțenada kendi ustalıklarını göstersinnär ölä uşak muzıka şkolalarını, nicä:

– Andrey Valkov adına Komrat munițipiyi uşak muzıka şkolası;

– Gerasim Lupoy adına Orhey munițipiyi uşak muzıka şkolası;

– Mihay Dolgan adına Sıncerey kasabasının uşak muzıka şkolası;

– Kişkaren küüyün muzıka şkolası (Sıncereni rayonu);

– Çeşmä küüyü uşak muzıka şkolası;

– Evgeniy Koka adına Soroka munițipiyi incäzanaat şkolası;

– Çimişli kasabasının incäzanaat şkolası;

– Cörce Enesku adına Belț munițipiyi muzıka şkolası;

– Valkaneș kasabası uşak muzıka şkolası;

– Genadiy Çebanı adına Edineț munițipiyi uşak muzıka şkolası;

– Çipriyan Porumbesku adına Belț munițipiyi incäzanaat şkolası;

– Kruglik küüyün incäzanaat şkolası (Kriulän rayonu);

– Çadır munițipiyi uşak muzıka şkolası;

– Taraklı rayonun incäzanaat şkolası;

– Grigoriy Murzakov adına Tvardița kasabasının incäzanaat şkolası.

“Pek gözäl seslerin ihlamı” VII-ci Respublikalı festivalin açılışında katılannarı selemnemä sözünnän danıştı Gagauziya kultura Upravleniyasının başı Marina SEMENOVA. Nedän sora, biri-biri ardı sțenaya çıkan körpä hem genç muzıkantlar, instrumental muzakasını çalmakta, fortopyano duetlarında, fleytacı, akordion, bayancı, gaydacı, ansamblilerindä, kendi becerikliklerini gösterdilär. Bundan kaarä, vokal kolektivları, estrada hem halk türkülerini çalannar da siiredicileri sevindirdilär.

“Pek gözäl seslerin ihlamı” VII-ci Respublikalı festivalin sonunda, hepsi katılannara “Anmak diplomnarı” hem ödüllär verildi.
ihlam_fest (2) ihlam_fest (3) ihlam_fest (4) ihlam_fest (5) ihlam_fest (6)

BİR CUVAP YAZIN