Sandu_GHT_

05.09.2022, tarafından yazılı , CÜMNE, POLİTİKA BÖLÜMÜ, 438 KERÄ BAKILMIŞ

Prezident geldi, buluştu, gözleri çıkardı da gitti

Ceviz ayın (sentäbri) 2-dä Gagauziyaya ansızdan geldi Moldova Prezidentı Mariya SANDU da, ilktän Komrat Devlet Universitetın studentlarınnan hem pedagoglarınnan sora da Gagauziya Halk Topluşun (GHT) öndercilerinnän hem deputatlarınnan buluşup, savaştı Gagauziyada kızışan protest yangınnarını sündürmää.

Gagauziyaya vizitını Maya SANDU başladı Komrat Devlet Universitetın studentlarınnan hem pedagoglarınnan buluşmadan, annadıp neçin Moldova bölä zor duruma düştü hem ne gözäliklär bizi Evropa Birliindä bekleer, teklif etti barış içindä yaşamaa hem aramızda tatlı söz bulmaa.

Sora, GHT öndercilerinnän Gagauziya Halk Topluşun (GHT) öndercilerinnän hem deputatlarınnan buluşup, iki saattan zeedä savaştı onnarlan bir dialog kurmaa, ama becerämedi, zerä buluşmak hep kavga kertiindä bulunardı.

Prezident burada da annattı o zorluklar için, ani büün Moldova “Ukraynada cengin beterinä” geçirer hem, açan deputat Aleksanr TANAVSKİY teklif etti Evropadan yardımdan Gagauziyada da bir büük saalık merkezi kurmaa, cuvap erinä Maya SANDU onun gözlerini çıkardı, deyeräk “Evropaya istämeersiniz, ama Evropa paralarını isteersiniz”.

Maya SANDUnun gagauz deputalrarınnan buluşması vulkan gibi püskürärdi. Deputatların çoyun kanı kaynardı da onnar üüsek seslerä geçärdilär. Maya SANDU da hep savaşardı kendisini sakmaa da hepsi Moldovada problemaları komuşu memlekettä gidän cengitän peydalanmasını sebeplenmesini hep önä sürärdi.

Ortalık tutuştu ozaman, açan GHT deputatları teklif ettilär Prezident, arțaklıı brakıp, Moskvaya gitsin da gazın paayı için annaşsın. Buna Maya SANDU ölä cuvap verdi: “gazı satan da lääzım kayıl olsun paayı indirmää, ama o bunu istäeer yapmaa”. Neyä Beşalmadan deputat Grigoriy DÜLGER dedi, ani “diil lääzım, “Krım plarformasına” katılıp, Rusiyanın üzünä tükürmää”.

Bu laflarlan kavga halizdän patladı da Maya SANDU hemen kesti buluşmayı. Ayırılarkana Canabisi adadı Gagauziyaya genä gelmää. Bakalım neylän buyuracek.

Bir iş taa lääzım urgulamaa: Moldova Prezidentı Maya SANDUnun programasında yoktu Gagauziya Başkankasınnan İrina VLAHlan buluşmaa, ama, nicä dä taa ileri, İrina VLAH, çingenäyka gibi, gelip Halk Topluşuna, sokuldu buluşmaya hem hemen terbeeleri da kendi elinä almaa savaştı (bak: https://anasozu.com/dis-arasi-kurtlama-laflari-zorlan-otturma-hem-terbeyleri-ela-almaa-savasmak/). Ama bunu yapmaa ona genä kolaylık vermedilär hem yannarına da yaklaştırmadılar. O üzerä dä, may bütün toplantı, Canabisi masayı hem ellerini siiretti, dudaklarnı burdu, tavana, baktı, su içti hem su şişelerini siiretti.
Sandu_GHT_1
Sandu_GHT_3

BİR CUVAP YAZIN