biblioteka_chakir (1)

03.11.2023, tarafından yazılı , CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 236 KERÄ BAKILMIŞ

TİKA Kişinev Mihail ÇAKİR bibliotekasını TİKA eniletti hem donattı

Moldovanın baş kasabasında olan hem gagauzların apostolunun hem da aydınnadıcısının Ay-Boba Mihail ÇAKİR adını taşıyan bibliotekaya Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu Başkannıın (TİKA) tarafından eniletmä hem donatma proektı başa çıkarıldı.

Nicä bildirdi “Mihail ÇAKİR” bibliotekasının direktoru Anjela VİNTİLÊ (Angela Vintilă) Kişinev Ay-Boba Mihail ÇAKİR adını taşıyan munițipal biblioteka kuruldu 1992-ci yılda. Burada 26 565 kiyat var, angısınnarın 1542-si gagauz dilindä.

Canabisi urguladı, ani kurulma günündän beeri, bu bibliotekada hiç bir kerä bölä büük remont yapılmadı hem şükür etti Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu Başkannıına, Kişinev TİKA programaların Koordinatoru Selda ÖZDENOĞLU başta olarak, bütün Kişinev TİKA ofisin zaametçilerinä  bu gözäl proektın kabul edilmesi hem başa çıkarılması için.

Kendi tarafından Kişinev TİKA programaların Koordinatoru Selda ÖZDENOĞLU bu proekt için söleyeräk, urguladı, ani pek seviner, ki gagauzlara hem bütün Moldovaya faydalı olan bu gözäl hem aydınnadıcı proektı TİKA en kısa zamanda başarabildi.

Ay-Boba Mihail ÇAKİR (27.04. [eniycä 09.05] 1861 – 08.09.1938) gagauzlarda hem moldovannarda anılmış hem büük özellik taşıyêr. Kendisi geçän üzyılın ilk payında Moldova biliminin, dininin, istoriyasının, kulturasının, yazıcılıın ruh öndercisi hem apostolu oldu hem büün dä ölä kalêr.
biblioteka_chakir (2) biblioteka_chakir (3)

BİR CUVAP YAZIN