kongaz_armut

24.04.2015, tarafından yazılı , GAGAUZ YAZILARININ İSTORİYASI, İSTORİYA BÖLÜMÜ, 2562 KERÄ BAKILMIŞ

200 yıllık armudun odunnarı

Kongazın 3-cü gimnaziyasının muzıkada üüredicisi Radion Georgieviç YASIBIŞ çok kerä bana annattı, ani gimnaziyaya yakın varmış bir evelki armut aacı da hep teklif edärdi gidip, o aacı partedä çıkarmaa. Ama ba bendä vakıt yoktu, ba canabisinä uymaazdı, ba başka iş peydalanardı, ama açan biz toplandık orayı gitmää, Canabisi bildirdi, ani o aacı birkaç gün ileri kesmişlär. Son sonunda, vakıt bulup, 2015-ci yılın Küçük ayın 10-da biz armudun yanına gittik.

Karşladı bizi evin saabiykası Matrona Pavlovna KOMUR, 1940-cı yıldan duuması. Canabisi annattı, ani birkaç gün geeri unukası kesmiş bu aacı, “komuşusunun örtüsünä zarar yapmasın deyni”. Bundan sora Canabisi izin verdi yaklaşalım o aacın erinä. Orada bizi bir tepä odun hem aacın kökü beklärdi. Radion Georgiyeviç aucunnan pakladı kökü kaardan hem tozdan.

Matrona KOMUR annatı: “Dädularımın däduları gelärkana buyanı, Bucaa, bulmuşlar bu fışkanı da 1,5 ay, nem partallara sarılı, yolda getirmişlär onu. Adam demiş: “Te neredä yuvalanacez, orada ekecez bu fışkanı, da tutularsa, bizim gelmemizä hep anmak olacek.” Açan onnar gelmişlär buray Kongaz erinä 28 gospodar varmış burada. Bän tutêrım aklında nicä armut birkaç taliga meeva yapardı. Da küüdän insannar gelärdilär da bir kazan armuda bir kazan ekin verärdilär. Zerä kurudulmuş armuttan ürek yılacı yapardılar. Şindi te aacı kestilär.”

Bu lafları işittiynän, sansın benim da canımdan bir parça kestilär. Baktım Radion Georgiyeviça, o da pek gücenikti. Canabisi gücenik dedi: “Teklif ettiydim bu armut aacından küüyün pamätniini yapmaa, ama te – etiştirämedik. Yazık, ani bunu yapamadık. Te şindi pamätnik bir tepä odun oldu”.

Todur ZANET

BİR CUVAP YAZIN