anev_gagauzlar (0)

02.04.2024, tarafından yazılı , CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ, TÜRKÜCÜLÄR BÖLÜMÜ, 155 KERÄ BAKILMIŞ

Gagauziya delegațiyası “Anev 2024 Türk dünnäsı kultura başkasabası” sırası açılışında

Baba Marta ayın 26-27 günnerindä Türkmenistan Ak Booday kasabasında “Anev 2024 Türk dünnäsı kultura başkasabası” açılıs sırasında bulundu Gagauziya delegațiyası da.

“Anev 2024 Türk dünnäsı kultura başkasabası” açılış sıraları pek genişti: ofițial tolpantıdan hem nasaatlardan kaarä, düzennendi resim hem el işleri sergisi, türk dünnesindän patret sergisi, Türkmenistanın hem türk milletlerin ortak konțerti oldu, hem da “Evelki Anay kulturası” Halklararası bilim konferențiyası yapıldı.

Gagauziya delegațiyasının öndercisi Gagauziya kultura Upravleniyasının başı Marina SEMENOVA katıldı may hepsi ofițial hem kultura sıralarınaa, ani oldu “Anev 2024 Türk dünnäsı kultura başkasabası” açılışında hem, Gagauziyadan başka baaşışlardan kaarä, baaşladı Türkmenistanın milli muzeyinä Todur ZANETin, gagauz kulturasının altın fondu olan, 3 tomnuk “Gagauzların kayıp olan dilinin hem kultura adetlerinin Moldovada korunması” bilim kiyatlarını.

Delegațiyanın azası türkücü Pötr PETKOVİÇ pay aldı konțerttä, muzeyci Lüdmila MARİN sa – Halklararası bilim konferențiyasında.

Açılışın kultura programası çerçevesindä yapıldı ekskursiya XV-ci asirdä düzülmüş “Seyit Cemal ad-Din” (türkm.: “Seýit Jemaleddiniň metjidi”) camisinä hem başka erlerä.
anev_gagauzlar (1) anev_gagauzlar (3) anev_gagauzlar (4) anev_gagauzlar (5)

BİR CUVAP YAZIN