BİLİM ÖMÜRÜ BOLUMU

ukrayna_kiyat_
Ukraynanın başkasabasında Kievda oldu prezentaţiya «Гагаузы Украины» kiyadına, angısı iki kiyada bölünük: I-ci kiyat – Гагаузы Украинской части Буджака; II-ci kiyat – Гагаузы Приазовья. Birinci kiyada (avtorlar – Dr. Lübuv ÇİMPOEŞ hem Emiliya BANKOVA) girdi materiallar, ani toplandıydılar 1987-ci yılda Moldova Bilimnär Akademiyasının Priazovye küülerinä ekspediţiyasında. Ozaman bu ekspediţiyanın başında bulundular Dr. Stepan KUROGLU hem Dr. Mariya MARUNEVİÇ. İkinci kiyada (avtorlar – Dr. Lübuv ÇİMPOEŞ, Emiliya BANKOVA hem Dr. Fedora ARNAUT) girdi materiallar, ani bulundular arhivlarda hem internetta. Kiyat «Гагаузы Украины» hazırlandı “Ukrayna Gagauzları Birlii” (başkan – Vasiliy KELİOGLU) neetleriTAA DERINDÄN
Bilgiler
Baba Marta ayın 22-dä Gagauziyanın Mariya Maruneviç adına bilim Merkezi Kişinevun Mihail Çakir bibliotekasında yaptı prezentaţiya “Bilgilär” jurnal kiyadına. Bilim Merkezin başı Pötr PAŞALI annattı, ani “Bilgilär” kiyadı – bu «Научно-практический журнал», nerdä toplu «труды научно-исследовательского центра Гагаузии им. М.В. Маруневич». Bilim jurnalı esabında bu 428 sayfalık kiyat yılda bir kerä çıkacek. Prezentaţiyada Pötr PAŞALI baaşladı Mariya Maruneviç adına bilim Merkezin adından tiparlanan kimi kiyatları Mihail Çakir bibliotekasına. Bundan kaarä prezentaţiyada pay alannara da baaşlandı birär-ikşär “Bilgilär” kiyadı. “Bilgilär” kiyadını tanıtımasında bilim insanı Elizaveta KVİLİNKOVA da baaşladı kendi kiyatlarını buTAA DERINDÄN
zahariya
Kırım ayın 1-dä Komrat Devlet Universitetın rektor seçimnerinin II-ci turu oldu. Bu turda Universitetın rektoru ayırıldı KDU juridika fakultetın dekanı Dr. Sergey ZAHARİYA. Komrat Devlet Universitetı rektoruluuna 5 kandidat vardı: KDU juridika fakultetın dekanı Dr. Sergey ZAHARİYA, Dr. Zinaida ARİKOVA, eski rektor Prof. Dr. Stepan VARBAN, pedagogika uurunda doktor Tatyana RAKOVÇENA hem çiftçilik uurunda doktor Lüdmila FEDOTOVA. I-ci turda rektoru ayırılamadıydılar. II-ci tura çıktılar Dr. Zinaida ARİKOVA hem KDU juridika fakultetın dekanı Dr. Sergey ZAHARİYA. Bu turda 67 oy alıp, Komrat Devlet Universitetın rektoru Dr. Sergey ZAHARİYA ayırıldı. Dr. ZinaidaTAA DERINDÄN
kdu

2016.11.25,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, BİLİM, BİLİM ÖMÜRÜ BOLUMU

I-ci turdan KDU rektoru ayıramadı

Kasımın 24-dä Komrat Devlet Universitetı savaştı kendi rektorunu ayırmaa, ama I-ci turdan bu iş olamadı. Rektoru ayırmakta pay aldılar KDUnun 120 bilim uurunda insannarı. Ayırmaktan sora oylar rektorlaa kandidatların arasında bölä payedildilär: şindiki rektor Dr. Zinaida ARİKOVA – 39 oy, KDU juridika fakultetın dekanı Dr. Sergey ZAHARİYA – 30 oy, eski rektor Prof. Dr. Stepan VARBAN – 29 oy, pedagogika uurunda doktor Tatyana RAKOVÇENA – 21 oy. Bir oy bozuk çıktı. Seçimin önündä rektorlaa kandidat çiftçilik uurunda doktor Lüdmila FEDOTOVA kendi kandidaturasını seçimnerdän çekti. Seçimnerdän sora belli oldu, ani KomratTAA DERINDÄN
Bilim_merkezi

2016.10.28,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, BİLİM, BİLİM ÖMÜRÜ BOLUMU

Bilim-aaraştırma Merkezi beş yaşında

Canavar ayın 21-dä Gagauziyanın Mariya MARUNEVİÇ adına bilim-aaraştırma Merkezi 5-ci yıldönümünü kutladı. Bu kutlama için Canavar ayın 27-dä Merkez yaptı bir konferenţiya – «Народная архитектура гагаузов: средневековый период, 19-20 веков», angısında pay aldılar bilim hem cümne insannarı, Komrat Devlet Universitetın üüredicileri hem studentları. Bundan kaarä konferenţiyaya katıldılar bilgiçlär Türkiyedän, Bulgariyadan, Moldovadan hem Ukraynadan. Konferenţiyada pay alannara hem bilim-aaraştırma Merkezindä işleyennerä kutlamak sözünnän danıştı Gagauziya Başkanı İrina VLAH. Foto – gagauzmediya.mdTAA DERINDÄN
KDU

2016.10.10,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, BİLİM, BİLİM ÖMÜRÜ BOLUMU

KDUda rektoru ayıraceklar

Komrat Devlet Universitetın strategiyası ilerlemesindä Soveti bildirdi, ani KDUda rektoru ayırmaa deyni konkurs açıldı. Konkursta var nicä pay alsınnar insannar, angılarında var bilim yada bilgiç uurunda zvaniyalar. Konkursun kurallarınnan var nicä tanışmaa Komrat Devlet Universitetın saytında. KDUda rektorluuna kandidatlar kendi dokımentlerinnnän var nicä danışsınnar universitetın kadrolar bölümünä Canavar ayın (oktäbri) 28-dän saat 17-00 kadar. İlişki için: tel. (+373) 298 2 29 76; e-mail: kdu_91@mail.ru.TAA DERINDÄN
taka_kristeva
Giriş Büünkü inovaţiya hem progres yaşamakta adam baalı olêr kompyutera, esaba almêêr, nicä bozêr gözlerini, nicä kamburlaşêr onun güüdesi, nicä faydasız harcanêr onun vakıdı… Bu üzerä, biz meraklı bulduk  bu temayı, çünkü belli oldu: Problema: a) Büünkü uşaklar pek aaz bilerlär ölä oyunnarı, angılarını oynardılar onnarın anaları-bobaları, dedeleri. b) Oyunnar tezdä var nicä kaybetsinnär kendi maanasını hem faydasını kişinin terbietmesindä hem ilerlemesindä. Proektın daavası: Belli etmää gagauz halk oyunnarın faydasını evlatboyların yaşamasında hem inandırmaa hepsini, ani onnarı lääzım diriltmää. Proektın neetleri: 1. Gagauz halk oyunnarlan tanışmaa. 2. Üürenmää evelki oyunnarı.TAA DERINDÄN
bilim_merkezi_zanet_1
Gagauziya M.V. Maruneviç adına Bilim-Aaraştırma Merkezi Kirez ayın 15-dä yaptı bir tombarlak masa oturuşu. Bu buluşmanın temasıydı – Gagauz adetleri. Musaafirlerin arasında vardı bizim paalı vatandaşımız Todur ZANET – akademik, peetçi, yazıcı, dramaturg, aarıştırmacı, Bucaan patriotu. Bu gün buluşmada o önderci oldu, kutlamakları da kabletti, çünkü onun duuma günü kutlandı bir gün ileri, Kirez ayın 14-dä. Temaya pek uygundu bay Todurun 2010 yılda çıktıı kiyadı “GAGAUZLUK: Kultura, Ruh, Adetlär”. Kiyat kendisi söleer bizä, nekadar avtor beener kendi halkını, aylesini. Gagauz adetleri, kultura, ruh için açıklamaları yazılara avtor toplamış diil sadeTAA DERINDÄN
tanriover
Kirez ayın 2-4 günnerindä Komratta Gagauziyanın M.Maruneviç adına bilim aaraştırma Merkezindä geçti Halklararası bilim simpoziumu “Hamdullah Suphi hem gagauzlar”, angısı Türkiyedän “Türk ocakları genel Merkezi”nnän ortak hazırlandı. “Hamdullah Suphi hem gagauzlar” bilim simpoziumun çalışmasında pay aldılar Gagauziya İspolkomu predsedatelin birinci yardımcısı Vadim ÇEBAN, Türkiye Kişinev Büükelçisi Mehmet Selim KARTAL, TİKA programaların Kişinev kordinatorluk Ofisin kordinatoru Canan ALPASLAN, Gagauziyadan hem Türkiyedän bilim, kultura hem cümne insannarı. Not. Hamdullah Suphi TANRIÖVER, 1931-ci yılın İyün ayın 12-dän beeri Romaniyada Türkiye Büükelçisi, ani gagauzların kalkınması için çok çalışmış.TAA DERINDÄN
konferentiya_14

2016.04.15,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, BİLİM, BİLİM ÖMÜRÜ BOLUMU

KDUda bilim konferenţiyası

>içek ayın 14-15 günnerindä Komrat Devlet Universitetında geçer “V. INTERNOTIONAL TURKIC ART, HISTORI ADN FOLKLORE CONGRESS / ART ACTIVITIES”. Konferenţiyayı ortak hazırladılar Türkiyedän, İtaliyadan, Germaniyada, Azerbaycandan, Gagauziyadan universitetlar hem cümne kuruluşları. Konferenţiya için, neçin sa, öncedän pek reklama yapılmadı. Gagauziyanın kultura insannarı hem bilim adamnarın may hepsicii (onnarın içindä KDU pedagogların çoyu da) bu konferenţiya için son kıpımda üürendilär.TAA DERINDÄN